Medlemsvilkår

Ved tilmelding af Klub Kinorama accepterer du følgende medlemsvilkår

 1. Medlemskab af Klub Kinorama er forbeholdt privatpersoner med adresse i Danmark.
 2. Er du under 18 år skal du have tilladelse af dine forældre/værge for at kunne blive medlem.
 3. Dit medlemskab af Klub Kinorama er personligt og gælder kun for dig. Optjente bonuspoint kan kun benyttes af dig. Du skal derfor sikre, at der ikke er andre, der har adgang til dit medlems-ID eller kender dine personlige log-in oplysninger.
 4. Ved indmelding modtager du i din bekræftelse et medlems-ID. Dette medlems-ID skal bruges hver gang du køber billetter eller kioskvarer i Kosmoramas biograf, på app'en eller på www.kinorama.dk  

Optjening af point

Du optjener 1 point per 1 kr. du bruger på billetter og kioskvarer i Kinorama. 

 1. Som medlem af Klub Kinorama optjener du point på to måder:
  1. Ved køb af biografbilletter, popcorn og sodavand i biografens billetsalg/kiosk.
  2. Ved køb af biografbilletter via www.kinorama.dk eller på app’en. 
 2. Når du køber billetter i biografen, optjener du bonuspoint blot ved at fremvise dit digitale medlems-ID i appen ved billetsalget eller ved at oplyse dit mobilnummer. Det er vigtigt, at billetsælgeren er informeret om at du er medlem før du køber dine billetter. Billetter kan ikke efterfølgende registreres på din Klub Kinorama konto, når købet først er foretaget. 
 3. For at optjene bonuspoint ved køb på nettet, skal du logge dig ind som Klub Kinorama medlem på hjemmesiden www.kinorama.dk eller via appen.
 4. Du optjener kun bonuspoint på biografforestillinger i Kinorama.
 5. Du optjener kun bonuspoint for den forestilling, der er betalt for og hentet billetter til.
 6. Point tilskrives og fremgår af din medlemsside, dagen efter du har set filmen. 
 7. Der vil være produkter, som der ikke opnås points på, eksempelvis lukkede forestillinger og firma forestillinger. Forhør dig hos Kinorama’s personale, såfremt du er i tvivl.
 8. Du optjener ikke bonuspoint, hvis du ikke møder op til forestillingen eller forestillingen bliver aflyst på grund af forhold, som ligger uden for Kinoramas kontrol.
 9. Dine bonuspoint kan ikke indløses til kontanter. Bonuspointene er personlige og kan ikke på nogen måde overdrages til andre. Uanset om det er andre end medlemmet, der foretager den faktiske betaling for billetterne, er det altid det registrerede medlem, som optjener bonuspointene.
 10. Du optjener ikke bonuspoint for ekstraordinære billettyper:

Brug af point 

 1. Som medlem af Klub Kinorama kan du bruge dine bonuspoint på to måder:
  1. Ved køb af biografbilletter i biografens billetsalg.
  2. Ved køb af biografbilletter på nettet via www.kinorama.dk eller på appen. 
 2. Bonuspoint kan anvendes til køb af de produkter og menuer, som til enhver tid fremgår af pointmenuen når du er logget på Klub Kinorama. Din medlemsside på www.kinorama.dk, der hedder 'Min side' opdateres dagligt, så du altid kan se, præcis, hvilke produkter og menuer du har optjent point nok til købe.
 3. Bonuspoint kan ikke anvendes i kombination med kontanter, rabattilbud, kuponer eller andre specialtilbud.
 4. Eventuelle ikke brugte point annulleres automatisk i disse tilfælde:
  • 4 år fra den dag de er registreret.
  • Hvis dit medlemskab af Klub Kinorama ophører uanset årsagen hertil.
 5. Du har pligt til, og er selv ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning som måtte have betydning for dit medlemskab – herunder, men ikke begrænset til, den til enhver tid gældende skattelovgivning. Eventuelle skatter, afgifter og andre tillæg skal betales af dig som medlem.

Ophør af medlemskab af Klub Kinorama

 1. Du kan til enhver tid melde dig ud af Klub Kinorama. Herved bortfalder dine eventuelt opsparede point og andre fordele med omgående virkning.
 2. Kinorama kan til enhver tid uden varsel opsige og annullere dit medlemskab uden begrundelse, hvilket medfører at alle bonuspoint på din konto med omgående virkning slettes og ikke kan anvendes. Opsigelse eller annullering vil altid ske, hvis Klub Kinorama nedlægges, hvis du misbruger dit medlemskab, eller hvis du grundet din adfærd i biograferne ikke længere er ønsket som kunde.
 3. Meddelelse om ophør af medlemskab eller nedlægning af Klub Kinorama vil ske til den e-mailadresse, du har oplyst til Klub Kinorama.
 4. Ved ophør af medlemskab af Klub Kinorama slettes alle oplysninger, som Klub Kinorama har registreret i anledning af dit medlemskab, herunder personoplysninger.

Behandling af personoplysninger og kommunikation

 1. Ved din indmeldelse registreres dit navn og adresse. 
 2. Du giver ved din indmeldelse Klub Kinorama tilladelse til at bruge, registrere og behandle personoplysninger med henblik på at administrere medlemskabet. Dette indebærer bl.a., at Klub Kinorama udregner dine bonuspoint.
 3. Klub Kinorama registrerer alle oplysninger om medlemmets køb af billetter, optjening og brug af bonuspoint, samt medlemmets brug af medlemstilbud i øvrigt. 
 4. De registrerede oplysninger om medlemmet kan Klub Kinorama anvende til brug for markedsføring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.
 5. Som medlem af Klub Kinorama modtager du nyhedsmails løbende. 
 6. Hvis du ændrer adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer, skal du altid orientere Klub Kinorama. Dette kan gøres på www.kinorama.dk. Dine oplysninger skal altid være korrekte og opdaterede så du kan kontaktes, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet.
 7. Personlige data opbevares på en så sikker og forsvarlig måde, at uvedkommende ikke vil kunne skabe sig adgang til disse. Dine personlige oplysninger er registreret i et lukket kredsløb, som kræver meget specifikke adgangsrettigheder, for at kunne få adgang til.
 8. Overførsel af personlige data sker via krypterede forbindelser (SSL), hvis dette skønnes påkrævet. Dette indebærer, at navnlig betalings- og kreditkortoplysninger altid vil blive transmitteret via en sådan krypteret forbindelse (SSL).
 9. Kinorama er den juridiske person, som er ansvarlig for de registrerede personoplysninger i Klub Kinorama i henhold til 'Lov om behandling personoplysninger'. Medlemmet har ret til at få information om de oplysninger, som Klub Kinorama har registreret om medlemmet. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Klub Kinorama i form af en underskrevet anmodning. Medlemmet kan altid bede Klub Kinorama om at slette oplysninger om medlemmet, ved ophør af medlemskab.

Øvrige forhold

 1. Klub Kinorama eller Kinorama kan ikke drages til ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab eller skade som et medlemskab eller brug af Klub Kinorama måtte medføre.
 2. Disse medlemsvilkår kan løbende uden forudgående varsel ændres af Klub Kinorama, herunder men ikke begrænset til ændrede regler for optjening og brug af bonuspoint. Ændringer af reglerne kan have betydning for såvel fremtidige som allerede optjente bonuspoint.
 3. De til enhver tid gældende medlemsvilkår vil altid fremgå af Klub Kinoramas sider på www.kinorama.dk

 

Klub Kinorama tager forbehold for trykfejl og ændringer.